010 321 0110

Turvallisen nostamisen opas

Turvallisen nostamisen opas

Onnistuneen ja turvallisen nostotyön suorittamiseksi on seuraaviin asioihin hyvä kiinnittää huomiota:

Maapohjan kantavuuden varmistaminen on noston valmistelun tärkeimpiä tehtäviä.

  • Pihakansien painorajoitusten ja pistekuormien noudattaminen.
  • Käytä aina erillisiä maa-aluslevyjä tukijalkojen alla riippumatta maapohjasta.
  • Sähkö- ja raitiovaunulinjoiden huomioiminen.
  • Tarvittava nostokorkeus, sivu-ulottuma ja korikuorma.
  • Ajoreitti työkohteeseen.
  • Huomioi kevyen liikenteen ja autoliikenteen sujuminen.
  • Muistathan, että useimmissa henkilönostimissa tulee käyttää turvavaljaita.
  • Tutustu käytettävän koneen käyttöohjeisiin.
  • Tilaaja vastaa nostoalueen turvallisuudesta.
  • Varmista nostimien tuuli- ja pakkasrajat.
Read More
Tekniikka haltuun
Sinun tulee tuntea tarkoin nostimen ja sen laitteiden toiminta; älä lähde nostoihin, ennen kuin todella hallitset nostimen tekniikan.
Read More
Työnantajan vastuu
Työnantajasi velvollisuus on antaa tarvittava koulutus / perehdyttäminen ja varmistettava, että hallitset laitteen käytön.
Read More
Tiedä mitä nostat!
Älä käytä henkilönostinta muuhun kuin henkilöiden ja heidän työvälineidensä / varusteidensa nostoihin.
Previous
Next